Tác phẩm truyện audio Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười gồm có 12 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 08/11/2019 hiện tại đã có đến 11.653 lượt nghe, thuộc chuyên mục Hồi ký, Tùy bút là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 ......

Truyện liên quan khác