Tác phẩm truyện audio Bước Đầu Học Phật gồm có 26 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 08/11/2019 hiện tại đã có đến 15.049 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời đầu sách 2. Đạo Phật Tam qui 3. Ngũ giới-Đi chùa lễ Phật 4. Sám hối - Cúng dường Tam Bảo 5. Phật giáo độ sanh 6. Luân hồi 7. Tam độc 8. Từ bi 9. Mê tín - Chánh tín 10. Tội phước 11. Giác ngộ pháp gì ứng dụng tu Ngũ Thừa Phật Giáo 12. Tinh thần giác ngộ của đạo Phật qua ngày lễ Vu Lan 13. Pháp từ căn bản của Phật tử 14. Tu trong mọi hoàn cảnh 15. Hoa sen trong bùn 16. Bồ Tát sợ nhân - chúng sanh sợ quả 17. Chấp là gốc của đấu tranh là nguồn cội của đau khổ 18. Cốt lõi của đạo Phật 19. Chữ TỨC trong Phật Giáo đại thừa 20. Thấy thân giả dối có phải quan niệm chán đời không ......

Truyện liên quan khác