Tác phẩm truyện audio Gậy Kim Cang Hét 02 gồm có 9 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 06/12/2019 hiện tại đã có đến 4.013 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời tựa - Vấn đáp 2. Vấn đáp phần 2 3. Vấn đáp phần 3 4. Vấn đáp phần 4 5. Vấn đáp phần 5 6. Vấn đáp phần 6 7. Vấn đáp phần 7 8. Vấn đáp phần 8 9. Vấn đáp phần 9 - Sơ lược về HT. Tuyên Hóa ......

Truyện liên quan khác