Gia Bảo Thiền Tông
Tác phẩm truyện audio Gia Bảo Thiền Tông gồm có 18 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 13/05/2020 hiện tại đã có đến 10.211 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời đầu; Mật truyền tham thiền yếu pháp 2. Chẳng sợ niệm khởi 3. Chẳng cần canh năm ngủ canh ba dậy 4. Một ngày qua phải thấy la một ngày tinh tấn 5. Mượn giả để tu thật 6. Phá tâm sinh tử cứng chắc 7. Ngoại đạo dạy người 8. Phương pháp điều trị định huệ 9. Một chữ thiết 10. Hạ thủ công phu tu thiền 11. Lời này rất thân thiết 12. Truyền gia bảo 13. Hạ thủ công phu chẳng sợ sai lầm 14. Hạ thủ công phu rất sợ nhận thức thần làm Phật sự 15. Chỉ chung mật truyền mật pháp 16. Người học phật đem tâm ... 17. Thân tâm đều kiện toàn 18. Phương pháp Phật dạy ......

Truyện liên quan khác

Loading...