Hoa Vô Ưu tập 06
Tác phẩm truyện audio Hoa Vô Ưu tập 06 gồm có 11 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 14/03/2020 hiện tại đã có đến 2.372 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời đầu sách 2. Nghiệp duyên 3. Mục đích của Tu thiền 4. Người mê kẻ tỉnh thương mình khác nhau chỗ nào 5. Thần thông bắt năng định nghiệp 6. Hoa hay là rác 7. Khéo chọn con đường tốt 8. Phật hóa hữu duyên nhân 9. Vui nào tạm bợ Vui nào chân thật 10. Ý nghĩa chữ Tu 11. Ai thực tế hơn ai ......

Truyện liên quan khác

Loading...