Khai Thị 05
Tác phẩm truyện audio Khai Thị 05 gồm có 15 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 08/12/2019 hiện tại đã có đến 14.081 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Thông suốt mọi pháp 2. Khai thị thất A Di Đà 3. Tham thoại đầu 4. Ma tới để giúp quí vị tu đạo 5. Bí quyết khống chế vọng tưởng 6. Ngồi thiền có thể chấm dứt sinh tử 7. Tham thiền là phương pháp khai ngộ 8. Khai ngộ phải được ấn chứng 9. Sự tích ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh 10. Tham thiền phải hồi quan phản chiều 11. Sự tích xuất gia của hòa thượng Tuyên Hóa 12. Nhân duyên xuất gia của Quả Thuấn 13. Nhập định không phải là ngủ 14. Trừ vọng tâm giữ chân tâm 15. Sơ lược về tiểu sử hòa thượng Tuyên Hóa ......

Truyện liên quan khác

Loading...