Tác phẩm truyện audio Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ gồm có 5 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 26/11/2019 hiện tại đã có đến 7.483 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Chương 1 đến chương 5 2. Chương 6 đến chương 13 3. Chương 14 đến chương 28 4. Chương 29 đến chương 38 5. Chương 39 đến hết ......

Truyện liên quan khác

Loading...