Tác phẩm truyện audio Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni gồm có 2 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 02/12/2019 hiện tại đã có đến 6.098 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Kinh Quán thế âm đại bi tâm đà la ni 2. Đại bi sám pháp ......

Truyện liên quan khác