Tác phẩm truyện audio Kinh Tiểu Bộ tập 1 gồm có 28 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 07/03/2020 hiện tại đã có đến 13.168 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Tiểu Tụng 2. Pháp Cú câu 01-45 3. Pháp Cú câu 46-287 4. Pháp Cú câu 288-423 5. Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Bồ Đề 6. Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Muccalinda 7. Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Nanda 8. Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Meghiya 9. Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Trưởng Lão Sono 10. Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Sanh Ra Đã Mù 11. Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Nhỏ 12. Kinh Phật Tự Thuyết-Phẩm Pataligamiya 13. Kinh Phật Thuyết Như Vậy Chương Một 14. Kinh Phật Thuyết Như Vậy Chương Hai 15. Kinh Phật Thuyết Như Vậy Chương Ba 16. Kinh Phật Thuyết Như Vậy Chương Ba - tiếp theo 17. Kinh Phật Thuyết Như Vậy Chương Bốn 18. Kinh Tập-Chương 1-Phẩm Rắn Uragavagga 19. Kinh Tập-Chương 1-Phẩm Rắn Uragavagga - tiếp theo 20. Kinh Tập-Chương 2-Tiểu Phẩm ......

Truyện liên quan khác

Loading...