Tác phẩm truyện audio Kinh Tiểu Bộ tập 3 gồm có 36 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 29/11/2019 hiện tại đã có đến 10.308 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Chương một kệ-Phẩm 1-2 2. Chương một kệ-Phẩm 3-4 3. Chương một kệ-Phẩm 5-6 4. Chương một kệ-Phẩm 7 đến 9 5. Chương một kệ-Phẩm 10-12 6. Chương hai kệ-Phẩm 1-2 7. Chương hai kệ-Phẩm 3-4 8. Chương hai kệ-Phẩm 5 9. Chương ba kệ-Phẩm Ba kệ 10. Chương bốn-Phẩm bốn kệ 11. Chương năm-Phẩm năm kệ 12. Chương sáu-Phẩm sáu kệ 13. Chương Bảy-Phẩm bảy kệ 14. Chương 8-9-10 15. Chương 11 đến 15 16. Chương 16-Phẩm hai mươi kệ 17. Chương 16-Phẩm hai mươi kệ - tiếp theo 18. Chương 17-Phẩm ba mươi kệ 19. Chương 18-19 20. Chương 20-21 ......

Truyện liên quan khác

Loading...