Tác phẩm truyện audio Kinh Tiểu Bộ tập 8 gồm có 42 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 05/01/2020 hiện tại đã có đến 14.269 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. C13-Phẩm mười ba kệ-Chuyện Trái xoài 2. C13-Phẩm mười ba kệ-Chuyện Cây hồng phượng vĩ 3. C13-Phẩm 13-Chuyện Chúa thiên nga có thần tốc 4. C13-Phẩm 13-Chuyện Tiểu đạo sĩ Nàrada 5. C13-Phẩm 13-Chuyện Sứ thần 6. C13-Phẩm 13-Chuyện Cây bồ đề và thánh đế Kàlinga 7. C13-Phẩm 13-Chuyện Hiền giả Akitta 8. C13-Phẩm 13-Chuyện Hiền giả Takkàriya 9. C13-Phẩm 13-Chuyện Lộc vương 10. C13-Phẩm 13-Chuyện Chúa nai Sarabha 11. C14-Tạp phẩm-Chuyện Cánh đồng lúa 12. C14-Tạp phẩm-Chuyện Đôi ca thần Canda 13. C14-Tạp phẩm-Chuyện Chúa chim ưng 14. C14-Tạp phẩm-Chuyện Nam tử Uddàlaka 15. C14-Tạp phẩm-Chuyện Củ sen 16. C14-Tạp phẩm-Chuyện Đại vương huy hoàng 17. C14-Tạp phẩm-Chuyện Nam vi hành trì trai giới 18. C14-Tạp phẩm-Chuyện Lợn rừng của thợ mộc 19. C14-Tạp phẩm-Chuyện Vị đại thương nhân 20. C14-Tạp phẩm-Chuyện đại vương Sadhìna ......

Truyện liên quan khác

Loading...