Tác phẩm truyện audio Kinh Trung Bộ tập 1 gồm có 55 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 01/01/2020 hiện tại đã có đến 8.518 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Kinh Pháp Môn Căn Bổn 2. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 3. Kinh Thừa Tự Pháp 4. Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm 5. Kinh Không Uế Nhiễm 6. Kinh Ước Nguyện 7. Kinh Ví Dụ Tấm Vải 8. Kinh Đoạn Giảm 9. Kinh Chánh Tri Kiến 10. Kinh Niệm Xứ 11. Tiểu Kinh Sư Tử Hống 12. Đại Kinh Sư Tử Hống 13. Đại Kinh Sư Tử Hống - tiếp theo 14. Đại Kinh Khổ Uẩn 15. Tiểu Kinh Khổ Uẩn 16. Kinh Tư Lượng 17. Kinh Tâm Hoang Vu 18. Kinh Khu Rừng 19. Kinh Mật Hoàn 20. Kinh Song Tẩm ......

Truyện liên quan khác

Loading...