Tác phẩm truyện audio Kinh Viên Giác giảng giải gồm có 12 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 11/11/2019 hiện tại đã có đến 9.050 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời tựa và Chương Văn Thù 2. Chương Phổ Hiền 3. Chương Phổ Nhãn 4. Chương Kim Cang Tạng 5. Chương Di Lạc Bồ Tát 6. Chương Thanh Tịnh Huệ 7. Chương Oai Đức Tự Tại 8. Chương Biện Âm 9. Chương Tịnh Chư Nghiệp Chướng 10. Chương Phổ Giác 11. Chương Viên Giác 12. Chương Hiền Thiện Thủ ......

Truyện liên quan khác