Tác phẩm truyện audio Mật Ngữ Rừng Xanh - Lê Hữu Nam gồm có 9 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 17/11/2019 hiện tại đã có đến 4.230 lượt nghe, thuộc chuyên mục Tác phẩm văn học là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

Mật ngữ rừng xanh Mật ngữ rừng xanh Mật ngữ rừng xanh Mật ngữ rừng xanh Mật ngữ rừng xanh Mật ngữ rừng xanh Mật ngữ rừng xanh Mật ngữ rừng xanh Mật ngữ rừng xanh ......

Truyện liên quan khác