Tác phẩm truyện audio Nghi Thức Tụng Giới Tỳ Kheo gồm có 1 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 08/11/2019 hiện tại đã có đến 11.022 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Nghi thức tụng giớ i Tỳ kheo ......

Truyện liên quan khác