Tác phẩm truyện audio Những Câu Chuyện Về Nhân Quả gồm có 18 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 08/11/2019 hiện tại đã có đến 9.027 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. 01 Lời nói đầu 2. Niệm Phật cứu chủ khỏi đọa 3. Hiếu thuận là mẹ cái phước hòa bình của xã hội 4. Thí ít phước nhiều 5. Mụt ghẻ nói tiếng người 6. Nhờ vợ tu hành mà chồng khỏi đọa 7. Một nàng con gái 13 tuổi ngộ đạo 8. Công đức trì giới 9. Bán thân lấy tiền làm chay bố thí 10. Sám hối-được sinh về Thiên đường 11. Phước báu của sự bảo vệ sinh linh 12. Sự quả báo của vua Xài Đế 13. Tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ tát 14. Con tạo tượng đức Địa Tạng cha mẹ được sinh về cõi Trời 15. Tạo tượng đức Địa Tạng cầu siêu cho thân mẫu 16. Hại người trở lại hại mình 17. Vàng hay rắn 18. Lòng hiếu của chim Oanh Vũ ......

Truyện liên quan khác