Tác phẩm truyện audio Phật Học Phổ Thông gồm có 143 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 03/02/2020 hiện tại đã có đến 14.550 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời nói đầu 2. Đạo Phật 3. Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni A 4. Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni B 5. Quy y Tam Bảo 6. Ngũ giới 7. Sám hối 8. Thờ Phật-Lạy Phật-Cúng Phật 9. Tụng kinh trì chú niệm Phật 10. Ăn chay 11. Bát quan trai 12. Phụ lục Bát quan trai 13. Bổn phận người Phật Tử tại gia 14. Vu lan bồn 15. Vô thường 16. Thiểu Dục và Tri Túc 17. Nhân Quả 18. Luân Hồi 19. Thập Thiện Nghiệp 20. Tứ Nhiếp Pháp ......

Truyện liên quan khác

Loading...