Tác phẩm truyện audio Phật Pháp Với Khoa Học gồm có 4 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 31/12/2019 hiện tại đã có đến 14.109 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời tựa 2. Siêu ngũ giác quan tiến vào linh giới 3. Làn sóng và hạt tử chuyển hóa lẫn nhau 4. Ngũ giác quan chẳng phải toàn năng ......

Truyện liên quan khác

Loading...