(VOH) - "Tôi sinh con vào năm 2000, do bận việc nhờ cô tôi đi làm giấy khai sinh, khai cháu sinh năm 2002, nên giờ giấy khai sinh của bé là 2002. Tôi sinh ở nhà chứ không sinh ở bệnh viện nên cũng không có Giấy chứng sinh. Cho tôi hỏi là giờ có thể làm thay đổi năm sinh trong giấy khai sinh con tôi?".

Luật sư  Vũ Mạnh Hòa tư vấn:

Căn cứ vào:

-Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

-Thông tư số 01/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Khoản 2 điều 5 Nghị định 158/2005/NĐ-CP có quy định:

“Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ cha mẹ, con, phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó”. Như vậy, với mỗi cá nhân giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc và mọi giấy tờ hồ sơ của cá nhân phải phù hợp với giấy khai sinh của cá nhân đó.

Tại Điều 36 Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch trong đó có nội dung:

“Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký …”Theo đó, tại điểm g khoản 5 Mục II Thông tư 01/2008/TT-BTP quy định như sau:

“Việc cải chính nội dung trong bản chính Giấy khai sinh, đặc biệt là cải chính ngày, tháng, năm sinh, chỉ được giải quyết đối với những trường hợp có đủ cơ sở để xác định rằng khi đăng ký khai sinh có sự sai sót do ghi chép của cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc do đương sự khai báo nhầm lẫn.

Trường hợp yêu cầu cải chính nội dung trong bản chính Giấy khai sinh do đương sự cố tình sửa chữa sai sự thật đã đăng ký trước đây để hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân hiện tại, thì không giải quyết”.

Đối với trường hợp của con bạn, có thể do người nhà khai báo nhầm lẫn khi đi đăng ký khai sinh do vậy, con bạn sẽ được cải chính ngày tháng năm sinh trong bản chính Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu cho phù hợp.

Cơ quan có thẩm quyền cải chính ngày tháng năm sinh cho con bạn là: “Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi”.Bên cạnh đó người cô của bạn cần soạn thảo giấy cam kết xác nhận việc nhầm lẫn.

Đơn sẽ gửi kèm với bộ hồ sơ xin sửa lại năm sinh của con bạn.

>>>> Xin con nuôi: Thủ tục như thế nào, nộp hồ sơ ở đâu?

Mời đọc giả xem thêm các nội dung tư vấn pháp luật khác tại Tư vấn pháp luật

Đọc giả có nhu cầu tư vấn xin gửi mail  theo địa chỉ: tuvanonline.voh.com.vn

Tác phẩm truyện audio Sửa năm sinh trong khai sinh cho con được không? gồm có 1 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 15/11/2019 hiện tại đã có đến 38.148 lượt nghe, thuộc chuyên mục tư vấn pháp luật là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

Sửa năm sinh trong khai sinh cho con được không? ......

Truyện liên quan khác

Loading...