Tác phẩm truyện audio Tào Tháo – Tào Trọng Hoài gồm có 7 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 02/01/2020 hiện tại đã có đến 16.106 lượt nghe, thuộc chuyên mục Truyện kiếm hiệp là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

Tào Tháo - Tào TrÍng Hoài-P1.MP3 Tào Tháo - Tào TrÍng Hoài-P2.MP3 Tào Tháo - Tào TrÍng Hoài-P3.MP3 Tào Tháo - Tào TrÍng Hoài-P4.MP3 Tào Tháo - Tào TrÍng Hoài-P5.MP3 Tào Tháo - Tào TrÍng Hoài-P6.MP3 Tào Tháo - Tào TrÍng Hoài-P7.MP3 ......

Truyện liên quan khác

Loading...