Thầy Và Đệ Tử
Tác phẩm truyện audio Thầy Và Đệ Tử gồm có 10 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 29/01/2020 hiện tại đã có đến 11.883 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời Giới Thiệu 2. Chí Hướng Giác Ngộ 3. Tiến Tới Giác Ngộ Một Cách Tin Tưởng 4. Tự Phó Thác Cho Tam Bảo-Cái Thấy Thanh Tịnh 5. Nhiều Loại Người Tu 6. Các Đức Tính Của Thầy Và Đệ Tử 7. Niềm Tin Và Lòng Sùng Kính Của Người Đệ Tử 8. Sự Tích Tụ Công Đức 9. Thiền 10. Tự chuẩn bị vào lúc chết ......

Truyện liên quan khác

Loading...