Tác phẩm truyện audio Thiền Sư Trung Hoa Tập 02 gồm có 25 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 07/12/2019 hiện tại đã có đến 10.264 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Đời thứ năm sau Lục Tổ - Phái Hành Tư 1 2. Đời thứ năm sau Lục Tổ - Phái Hành Tư 2 3. Đời thứ năm sau Lục Tổ - Phái Hành Tư 3 4. Đời thứ năm sau Lục Tổ - Phái Hoài Nhượng 1 5. Đời thứ năm sau Lục Tổ - Phái Hoài Nhượng 2 6. Đời thứ năm sau Lục Tổ - Phái Hoài Nhượng 3 7. Đời thứ năm sau Lục Tổ - Phái Hoài Nhượng 4 8. Đời thứ sáu sau Lục Tổ 1 9. Đời thứ sáu sau Lục Tổ 2 10. Đời thứ sáu sau Lục Tổ 3 11. Đời thứ bảy sau Lục Tổ 1 12. Đời thứ bảy sau Lục Tổ 2 13. Đời thứ bảy sau Lục Tổ 3 14. Đời Thứ tám sau Lục Tổ 1 15. Đời Thứ tám sau Lục Tổ 2 16. Đời Thứ chín sau Lục Tổ 1 17. Đời Thứ chín sau Lục Tổ 2 18. Đời thứ mười sau Lục Tổ 1 19. Đời thứ mười sau Lục Tổ 2 20. Đời thứ mười sau Lục Tổ 3 ......

Truyện liên quan khác

Loading...