Thưa Hỏi Thiền
Tác phẩm truyện audio Thưa Hỏi Thiền gồm có 7 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 05/12/2019 hiện tại đã có đến 10.211 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Thiền là gì? 2. Ứng dụng vào sinh hoạt hằng ngày 3. Vô sở đắc 4. Dụng tâm trong sinh hoạt hằng ngày 5. Câu hỏi thêm phần 1 6. Câu hỏi thêm phần 2 7. Câu hỏi thêm phần 3 ......

Truyện liên quan khác

Loading...