Tác phẩm truyện audio Trì Giới và Pháp Thân gồm có 2 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 16/11/2019 hiện tại đã có đến 7.288 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Trì Giới và Pháp Thân 01 2. Trì Giới và Pháp Thân 02 ......

Truyện liên quan khác