Về truyện thuần túy tiên hiệp thì đại biểu của dòng này có Tru Thiên, Tinh Thần Biến, Thất Giới Truyền thuyết, Tiên Lộ Yên Trần...

Các bạn nhớ là đừng quên cập nhật thường xuyên trang sách nói online này của mình nhé. Sẽ có rất nhiều truyện mp3 và sách mp3 về thể loại truyện tiên hiệp mới nhất, được cập nhật liên tục nhé!