Tác phẩm truyện audio Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 2 gồm có 82 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 06/01/2020 hiện tại đã có đến 9.596 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời nói đầu 2. Lá thư xuân 3. Hai mươi hai năm một chặng đường 4. Mùa xuân đọc kinh Hoa Nghiêm 5. Sự lớn mạnh của Phật Giáo 6. Năm mới sức mạnh mới 7. Những quan niệm về Đức Phật 8. Niết Bàn phổ độ 9. Thế giới tâm thức 10. Pháp Phương Tiện 11. Tụng kinh niệm Phật 12. Đức hạnh Tỳ kheo 13. Hành trình tâm linh 14. Quan niệm về Đức Phật 15. Hành trang người xuất gia 16. Ý nghĩa Phật Đản 17. Tiếp nối sự nghiệp 18. Nương nhờ Tam Bảo 19. Ý nghĩa kinh Kim Cang 20. Cảm nghĩ về Đức Adida ......

Truyện liên quan khác

Loading...