Tác phẩm truyện audio Tuệ Trung Thượng Sỹ Ngữ Lục giảng giải gồm có 25 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 13/05/2020 hiện tại đã có đến 11.776 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời đầu, Trúc lâm tam tổ 2. Trúc lâm tam tổ tiếp theo 3. Trần triều - Hành Trang Thượng Sỹ Trần Tung 1 4. Hành Trang Thượng Sỹ Trần Tung 2 5. Hành Trang Thượng Sỹ Trần Tung 3 6. Hành Trang Thượng Sỹ Trần Tung 4 7. Đối cơ 1 8. Đối cơ 2 9. Đối cơ 3 10. Tụng cổ 1 11. Tụng cổ 2 12. Thi ca- Bài ca tâm Phật 1 13. Thi ca- Bài ca tâm Phật 2 14. Bài ngâm phóng cuồng 15. Sống chết nhàn mà thôi 16. Phàm thánh không hai 17. Ngâm bĩu môi- Bài văn trữ từ tự răn 18. Bài văn trữ từ tự răn tt - Dương chân 19. Vào cát bụi - Hoạ thơ Hưng Trí Thượng Vị Hầu 20. Tụng đạo học Trần Thánh Tông - Viếng đại sư Tăng Điền ......

Truyện liên quan khác

Loading...