Tác phẩm truyện audio Từng Giọt Nắng Hồng gồm có 60 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 01/01/2020 hiện tại đã có đến 8.133 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời giới thiệu 2. Vọng tâm không sanh khởi 3. Xan tham thoáng khởi khổ não bùng lên 4. Kiêu căn ngăn thánh đạo từ tốn đốn vô minh 5. Tâm cưu mang thù hận chuốc bất tận khổ đau 6. Thích lý sự ương ngạnh ngôn hạnh lạnh như tiền 7. Vọng tâm tà ý tiêu phước thiện chánh niệm tin cần đạt công phu 8. Lành thay chiếc áo cà sa nguy thay người mặc chẳng là sa môn 9. Chân tình đôi bạn tâm giao đoạn trừ tà kiến liền vào chân như 10. Tâm rỗng rang thanh tịnh ắt an định nội tâm 11. Nhân quả xưa nay vốn nhãn tiền vung tay tạo tội khổ triền miên 12. Lời kinh quán niệm ngân vang chánh tín tam bảo thoát vòng trầm luân 13. Vừa manh tâm phản phúc liền đúc kết oan khiên 14. Chăm lo giúp đỡ chư sư hộ trì tam bảo 15. Biện tài kiêu mạn mang chướng nghiệp 16. Mưu sâu càng kết nghiệp dày 17. Thuận theo từng tình cảnh ắt tránh mọi đau thương 18. Tinh chuyên bởn cáo thảy tiêu trừ 19. Ngu phu thường lộng ngữ trí giả luôn nhiếp tâm 20. Duy chỉ tri kiến phật quán triệt dòng duyên sanh ......

Truyện liên quan khác

Loading...